Breaking News

Ekonomik Saldırılara Karşı Koyma ve KRİPTO PARA İSTİHBARATI


 

Ekonomik Saldırılara Karşı Koyma ve Ekonominin İyileştirilmesi: KRİPTO PARA İSTİHBARATI

Yalnızca reformlar ve bilindik yöntemlerle önlemler alarak ekonomik saldırılara karşı koyabilmek, iyi bir ekonomiye sahip olabilmek ve ekonomik güvenliğin sağlanması günümüzde artık yeterli değil. Özelliklede oyuncu değil oyun kurucu olan bir ülke olmak istiyorsak!

Ülkenin daha fazla kalkınmasında oldukça etkili rol oynayacak olan unsurlar; teknolojik ve siber güvenlik ile birlikte ekonomik istihbarat olacaktır. Aksi halde ekonomimizi hiçbir zaman kendimize göre hareket ettiremeyecek, sürekli dış kaynaklı olarak sıcak para girişi ve dış kaynaklı yatırımların artması için gerekli birtakım anlaşmalar yapmak zorunda kalacağız. Bu nedenle projeksiyonu biraz farklı bir alana tutmak gerekiyor. Bunun içinde dünyanın büyük ekonomisine sahip ülkelerinin istihbarat kurumlarının güncel olarak nelere odaklandıklarına bakmamız yeterli olacaktır.

Bu ülkelerin istihbarat kurumlarının kripto paralar konusunda bilgi sahibi olduğu ve bu konuyu önemsedikleri gayet açık. Yani Kripto Para İstihbaratında oldukça yol kat ettikleri ortada.

Kripto paralar konusunda dünya ekonomisini yöneten 2 ülke olarak bilinen ABD’nin CIA,NSA,FBI; İngiltere’nin ise MI5 ve MI6 gibi gizli birimleri aracılığı ile kripto paraları yakından izlediklerini biliyoruz. Birebir açıklama yapmasalar dahi bu ülkelerin kripto paralar konusunda her türlü tehdide karşı gereken önlemleri alıyor olmalarının arkasında istihbarat kurumlarının olduğunu da biliyoruz. Yaptıkları araştırmalar ve kripto paralar konusunda alınan önlemlerin arkasında her daim istihbarat kurumları yatmıyor olsa dahi ülke içerisinde ve ülke dışında kripto paraları izlemek, kripto paralar konusunda etkin önlemler almak ve olası terör fonlarını engellemek için bu 2 ülke kripto para trafiklerini izleyebiliyor.

Kripto paraların; para aklama ve terör fonlarında kullanılmasının engellenmesi konusunda önlem almak, istihbarat olmadan mümkün olamaz, olmayacaktır. Zira bakanlıklar kripto paraları izlemek, kripto paralar konusunda istihbarat almak ile ilgili bir takım küçük çaplı girişimlerde bulunma yetkisi ve gücüne sahip olsalar dahi istihbarat kurumları kadar etkin ve etkili çözümler üretmeleri mümkün değildir. Bu ülkelerin istihbarat birimleri, kripto para hesaplarını izleyerek terör örgütlerinin fonlanmasının engellenmesi konusunda kendi menfaatleri yönünde başarılı işlere imza atmışlardır.

Bizimde artık MİT ve benzeri istihbarat birimlerimizi kripto paraları incelemeye, kripto paralar ile ilgili olarak bir takım bilgileri elde edebilecek şekilde yeniden organize etmemiz milli varlığımız ve güvenliğimiz açısından oldukça hayati hale gelmiştir. Ülkemizde kripto paralar konusunda bilgi birikimi oluşmasının ve daha fazla insanın kripto paraları etkin olarak kullanmaya başlamasının etkileri sonucunda bu alanda MİT ve benzeri istihbarat kurumlarının Kripto Para İstihbaratı konusunda oldukça başarılı olacağına inanıyorum.

Türkiye istihbarat kurumları aracılığı ile kripto paraları daha etkin, daha fazla ve daha uygun bir biçimde araştırmaya ve bu konuda hükümetlere daha fazla bilgi verebilecek ve daha fazla bilgi sahibi olabilecek hale gelebilecek ve ekonomi güvenliğinde etkili olabilecektir.

Bugün kripto para sahibi kendisinin hiçbir zaman, hiçbir ülke, istihbarat kurumu veya ajan tarafından izlenmesinin mümkün olmadığını düşünüyor ve kripto paralar ile ödeme yaptığında bunun sonsuza kadar gizli kalacak olduğuna inanıyorsa da aslında bunun tam tersinin olduğunu sadece uygulama görünmediği için bu şekilde bir algının oluştuğunu söyleyebilirim. Zira kripto para’nın altındaki blokzincir teknolojisi aynı zamanda bu sistemin ve hareketin takibi için kullanılabilir!

Karar alıcılarımıza, ekonomi, güvenlik ve savunma bürokrasimize arz olunur!

Daha müreffeh bir ekonomi ve ekonomik saldırılara karşı; KRİPTO PARA İSTİHBARATI zamanı!

Haydi Türkiye gelecek senin. Haydi gençler geleceğin Türkiyesi sizinle şaha kalkacak!

Selam ve muhabbetle!

Hiç yorum yok