Breaking News

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun

İstanbul'da partisinin düzenlediği Kalkınma Kongresi açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Vatandaşlarımız, her geçen gün, asgari ücrette ve fakirlikte eşitleniyor" diyerek "Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun" dedi.

İYİ lideri Meral Akşener, İstanbul'da partisinin düzenlediği İYİ Kalkınma Kongresi açılışında konuştu. Aralarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu kongrenin açılışını Akşener yaptı. 'Eşitlenen Türkiye' teması ile İYİ Kalkındırma Kongresi'ne başladıklarını duyuran Akşener, ekonomiye ilişkin çözümlerini paylaşacaklarını açıkladı.

es.jpg

"EVE HAPSEDEN BİR ANLAYIŞLA SOSYAL YARDIM UYGULAMASI YAPIYOR"

Bugün ikinci başlığımız; kapsayıcılık. Eğer ben; yıllar önce, İzmit’in bir köyünde doğan, bir kız çocuğu olarak, bugün burada, İYİ Parti Genel Başkanı olarak karşınızdaysam; bunu, milletimize, devletimize ve Cumhuriyet’e borçluyum. Oysa bugünkü iktidar; Zamanında, bizzat kendilerine sunulan fırsatları;
gençlerimize, kadınlara, engelli vatandaşlarımıza sağlayamıyor. Gelir eşitsizliğinin, pandemiden önce arttığı, ve pandemi sürecinde de hız kazandığı bir dünyada, devletin kapsayıcılığını, milletimizden esirgiyor. Bugünkü gençlerin, bizlerden daha yoksul ve ümitsiz olduğunu, görmek yerine, onları ısrarla, her fırsatta itekliyor. Bakım ekonomisini geliştirip, kadınları, ekonomiye ve toplumsal hayata dahil etmek yerine; İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp, kadınları eve hapseden bir anlayışla, sosyal yardım uygulaması yapıyor.


Akşener'in konuşmasında satır başları:

Değerli misafirler, kongremizin değerli panelistleri, kıymetli basın mensupları, Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İYİ Kalkınma Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler; Ülkemiz, maalesef uzun zamandır; Ciddiyetsizliğin, beceriksizliğin ve liyakatsizliğin, adeta bayraktarlığını üstlenmiş, bir iktidar tarafından yönetiliyor. Aklı ve bilimi reddeden, hatalarını görmeyen, bahaneleri de, bir türlü tükenmeyen bu zihniyetin, milletimize yaşattığı zorluklara, maalesef, hep birlikte şahit oluyoruz. Cahilliğin resmini çizen, fantastik teorilerle, geceden gündüze değişen, keyfi kararlarla, saçmalamada rekor kıran garip açıklamalarla,1970’lerde denenip, başarısız olan uygulamaların,2022 Türkiye’si için, mucize olarak ambalajlandığı, hamaset dolu kürsü şovlarıyla, milletçe adeta her gün sınanıyoruz.
Tarihimizde eşi benzeri olmayan, bu süreçte; Olan, devletimizin itibarına oluyor. Olan, milletimizin huzuruna oluyor. Olan, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Köklü kurumlarımız, liyakatsiz kadroların elinde yitip gidiyor. İşte o nedenle; Bizler, bugün burada, bu düzene, “dur” demek için, ülkemize “kader” diye biçilen, bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil, zenginlikte eşitlenen, mutlu, huzurlu ve bereketli bir Türkiye hayalimizi, gerçekleştirmek için, önemli bir adım atıyoruz.

 "BU BİR İRADE MESELESİDİR"

Demografik profilimizin, hızla değiştiğini görmezden gelip, genç ve kadın istihdamı konusunda, gereken cesur adımları, bir türlü atmıyor, atamıyor, ya da atmak istemiyor. Teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı, avantajları görmediği gibi, genç işsizliği, mesleksizlik gibi, kritik sorunlarımızı da çözemiyor. İstihdamda ya da eğitimde olmayan gençleri gösteren, “NEET” oranını, 10 puan aşağıya çekersek, bunun ortaya çıkaracağı, 66 milyar dolarlık millî gelir artışını göremiyor. Destekli istihdam modeliyle,
engelli vatandaşlarımızı, işgücüne ve ekonomiye katacak uygulamaları, hayata geçiremiyor. Hatta;
Yeni nesillerimizin, hak ettikleri gibi bir hayata başlamalarını sağlamak için, ebeveynlere destek olmayı bile, aklına getirmiyor. Çünkü, bu bir irade meselesi. Çünkü, bu bir vizyon meselesi. Çünkü, bu bir zihniyet meselesi. Ama kimse merak etmesin.

"EŞİTLENDİKÇE KALKINAN BİR TÜRİYE OLACAĞIZ"

AK Parti iktidarı, her zamanki alışılmış çapsızlığıyla, bütün bunlara kayıtsız kalsa da, iktidara geldiğimizde, ki emin olun, İYİ Parti emin adımlarla geliyor, biz kayıtsız kalmayacağız. Devletin, her vatandaşımızı eşit ve fark gözetmeden kapsamasını, fırsatları, herkese, aynı cömertlikte sunmasını sağlayacağız. İYİ Parti olarak; Fırsat eşitliğini, hayatın her alanında tesis eden, Haneyi değil, bireyi esas alan, Demografik gerçeklerimizle, uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak, Kadının, gencin, çocuğun, engellinin görmezden gelinmediği, “Kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzenini reddeden”, eşitlendikçe kalkınan bir Türkiye inşa edeceğiz.

"TÜRKİYE, İSTİHDAM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

Değerli misafirler; Kongremizin bugünkü oturumunun son başlığı ise; istihdam. Türkiye, maalesef bugün, bir istihdam kriziyle karşı karşıya. Öncelikle belirtmek isterim ki; Türkiye’de, hem, makroekonomik istikrarı sağlamak, hem de yoksulluğu azaltmak için, çok büyük önem taşıyan istihdam problemini, sadece tek bir panel ile tartışmak yetmez. Nitekim, kongremizin, gelecek oturumlarında da,
istihdam problemini, yatay eksende incelemeye devam edeceğiz. Ancak bugün, Eşitlenen Türkiye temamız çerçevesinde, istihdam konusunu, yoksulluk ve fırsat eşitsizliği döngüsünü,
kıracak kilit bir faktör olarak inceleyeceğiz. Bakın; Bugün, istihdam oranımızı,
aynı gelir grubunda yer aldığımız ülkelerin ortalamasına getirsek, dikkat edin, üstüne çıkmaktan bahsetmiyorum, sadece ortalamayı yakalasak diyorum, çalışan sayımız, 10 milyon kişi artıyor.
Yani ülkemizdeki çalışan sayımız, nominal potansiyelimizin 10 milyon altında.
Durumun vehametine bakar mısınız? Bugün; Tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe,
düzgün denetim yolları kullanılmadığı için; genç ve kadın çalışanlarımızın yerini, daha kötü koşullarda ve güvencesiz çalışmayı kabul eden, sığınmacılar alıyor.

"SIĞINMACILARIN, TÜRK İŞÇİLERİN YERİNİ ALMASINA SEYİRCİ KALIYOR"

AK Parti iktidarı ise, bu duruma, çeki düzen vermek yerine, “Suriyeliler olmasa, Türk sanayisi çöker.” gibi, garip bir anlayış doğrultusunda; Ülkemizdeki sığınmacıların, güvencesiz ve insani olmayan şartlarda çalışmalarına, göz yumup, Türk işçilerinin yerini almalarına, seyirci kalıyor. Ve apaçık bir insanlık suçu işliyor. Hatırlayın; Bu arkadaşlar, iktidara geldiklerinden beri, özel sektöre dayalı bir büyüme ve istihdam modeli inşa edeceklerini, söyleye söyleye gezdiler. Ama ilginçtir, nedense son yıllarda, bunu pek duyamıyoruz. Neden mi? Çünkü, son 4 yılda, özel sektör istihdamımız, 340 bin kişi azalırken, kamu istihdamımız ise, tam 1.3 milyon kişi arttı. İşte size Ak Parti’nin, işsizlikle mücadele anlayışı…
Bizim anlayışımıza göre; İşsizlikle, istihdam oluşturarak mücadele edilir. Kamu istihdamını şişirmek, işsizliği yönetmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Ama Ak Parti çözmeyi beceremediği her sorunda olduğu gibi, işsizliği de, yönetmeye çalışmayı tercih ediyor. Nitekim, bu durumun, bir diğer örneğini de,
en az bunlar kadar önemli, bir başka sorunumuzda gözlemleyebiliyoruz.

"TÜRKİYE, ASGARİ ÜCRETLİLERİN CENNETİ HALİNE GELMİŞ"

Maalesef bugün, Türkiye, asgari ücretliler cenneti hâline gelmiş durumda. Çalışanlarımızın, neredeyse yarısı, asgari ücret alıyor. Vatandaşlarımız, her geçen gün, asgari ücrette ve fakirlikte eşitleniyor. Buradan tüm açıklığıyla ilan ediyorum: Böyle kalkınma olmaz.
Böyle ülke yönetilmez. Bu zihniyetle, milletimiz hak ettiği refaha ulaşamaz. Türkiye bu iktidarla, potansiyelini gerçekleştiremez. Değerli katılımcılarımız; İYİ Parti iktidarında, işsizlik sorununu çözmeye,
en başta, beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak başlayacağız. Bunun için, çok yakında;
Eğitim Politikaları Başkanlığımız, İYİ Eğitim Politikaları Raporumuzu, Kalkınma Politikaları Başkanlığımız da, Ulusal Beceri ve Yetenek Stratejimizi açıklayacak. Bu sayede, mevcut eğitim sistemimizin neden olduğu; beceri uyumsuzluğunu ve yetenek açığını, nasıl gidereceğimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Ayrıca, hepinizin bildiği üzere, bir de beyin göçü problemimiz var. Küresel ölçekte baktığımızda,
ülkelerin ve şirketlerin, yeteneklerini kendi bünyelerinde tutabilmek için, stratejiler geliştirdiğini görüyoruz.
Biz ise, kendi yeteneklerimizin, ülkemizi terk etmelerine, sadece seyirci kalıyoruz.

"ÜLKEMİZİ İÇİNE HAPSEDİLDİĞİ VASATLIKTAN KURTARACAĞIZ"

Genç yeteneklerimizi ülkemizde tutmak, onlara, yeni istihdam olanakları sağlamak için, öncelikle girişimciliği özendirmeliyiz. Bugün Türkiye’de, yeni ve nitelikli işleri, genç ve küçük ölçekli şirketler oluşturuyor. O yüzden, girişimcilik ekosistemini zenginleştirmek; hem istihdam problemimizi hafifletecek,
hem de, ekonomimizdeki katma değeri artıracaktır. Girişimciliği, zenginleştirmenin temel yolu da;
Üniversiteleri binadan, desteği de, yetersiz miktarda ve plansız biçimde dağıtılan, nakit hibelerinden ibaret gören, bu sığ zihniyetin yerine; seçici bir inovasyon politikasını, girişimcilik ekosisteminin, tüm paydaşlarıyla birlikte geliştirebileceğimiz, ortak bir anlayışı ve iş birliği ortamını oluşturmaktan geçiyor.
İşte bu çerçevede, İYİ Parti olarak, biz; İşsizlik-yoksulluk döngüsünü kıracağız. Çalışanlarımızı asgari ücrette eşitlemeden, işveren üzerindeki işgücü maliyetlerini, azaltan bir istihdam politikası izleyeceğiz.
İyi ve yeni işler oluşturan şirketleri destekleyeceğiz. Üniversiteleri de, işsizliği öteleyen kurumlar olmaktan çıkartarak, yarının beceri ve yeteneklerini, ülkemize kazandıracak, kurumsal altyapıyı oluşturacağız. Daha önce, meclis kürsüsünden de dile getirdiğim; Teknoloji Kampüsleri, İkinci Şans Okulları, Yarına Hazırlık Fonu ve Yetenek Yönetim Merkezleri gibi projelerimizle, ülkemizi, içine hapsedildiği bu vasatlıktan kurtaracağız.

"İYİ PARTİ İKTİDARA HAZIR"

Değerli misafirler; Hep söylediğimiz gibi; İYİ Parti’nin çözümleri hazır. İYİ Parti, iktidara hazır. İYİ Parti, milletimizi, hak ettiği refaha kavuşturmaya hazır. İYİ Parti, sizlerden aldığı güçle; Paylaştıkça eşitlenen, eşitlendikçe zenginleşen, zenginleştikçe güçlenen bir Türkiye’yi inşa etmeye hazır.
Biz buradayız. Biz hazırız. Ve hiç merak etmeyin, biz çözeriz. Bu anlamlı buluşmamıza katılımlarınızla şeref verdiniz. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Hiç yorum yok