Gundem

Özgür Özel: Anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız


 

Özgür Özel: Anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; “Anayasa Mahkemesi’nin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal ettiği limanların işletme sürelerine yönelik kararına rağmen, AKP grubu, anayasaya aykırı bu düzenlemeyi yeniden Meclise getirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız. Bu maddenin kanun teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’na teklifi Anayasaya aykırılık yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP’li 74 milletvekilince TBMM Başkanlığı’na sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9’uncu maddesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“AYM DÜZENLEMENİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ”

“2 Ağustos 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, TDİ ve TCDD’ye ait olan ve özelleştirilmiş olan, daha önce ihalesi yapılmış olan limanların işletme sürelerinin 49 yılına arttırılmasına ilişkin işleticilere hak getiren düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etmişti. Grubumuzun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığına işaret ederek, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

“BU KANUN TEKLİFİ ANAYASANIN İKİ MADDESİNE AYKIRI”

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından iki ay bile geçmeden AKP grubu, benzer içerikli bir düzenlemeyi torba teklife koyduklarını görüyoruz. Aslında Anayasanın hükümleri çok açık. Anayasanın 138’inci maddesinin son fıkrası, ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ ve Anayasanın 153’üncü maddesinin son fıkrası, ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar’ hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolanan bu kanun teklifi Anayasanın bu iki maddesine aykırıdır.

“AKP HÜKÜMETİ, ANAYASAYI TANIMAMAKTA ISRAR EDİYOR”

Anayasa Mahkemesi’nin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal ettiği limanların işletme sürelerine yönelik kararına rağmen, AKP grubu, anayasaya aykırı bu düzenlemeyi yeniden Meclise getirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız. Bu maddenin kanun teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Meclis İçtüzüğünün 38’inci maddesi çerçevesinde teklifi Anayasaya aykırılık yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz. AKP iktidarı, genel başkanıyla, parti grubuyla Anayasayı tanımamakta ısrar etmektedir. Böyle bir işin bu Mecliste yapılabilmesinin olanaklı olmaması gerekir. Bu, Anayasa’ya göre seçilmiş Cumhurbaşkanının da kendisini inkar anlamına gelir. Kim istiyorsa, kime ne menfaat sağlamak için yapılıyorsa yanlıştır. Komisyona, yönetimine ve bütün üyelerine bu tarihi sorumluluğu hatırlatıyoruz.” (ANKAHABER)

Yorum Gönder

Yorum Gönder