Gundem

YURT DIŞI YARDIMALARI DİYANETE Mİ YÖNLENDİRİLİYOR?YURT DIŞI YARDIMALARI DİYANETE Mİ YÖNLENDİRİLİYOR?

Sevgili Dostlar;

Son zamanlarda sosyal medyada bir haber dolaşıyor. Gazeteci Nur Batur’un Tele1’de açıkladığı söylenilen haber aynen şöyle: “Gazeteci Nur Batur şimdi Tele 1 de açıkladı: Dış İşleri Bakanlığı yurt dışındaki tüm elçiliklere talimat yollamış ve yapılacak yardımların Diyanet Vakfına yönlendirilmesini talep etmiş!!!! 
Bu durumu haber verip ortaya çıkaran da İspanya Elçiliği olmuş.
Doğru imiş .. 
(Çünkü) Sayıştay'ın Diyanet'in hesabını kontrol etme yetkisi yokmuş.”

Şimdi bu haber doğru ise yurt dışından toplanan yardımların Sayıştay denetiminden kaçırılmak için devletin ilgili kurumlarına değil de, ilgisiz kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılması gibi değişik bir durum ortaya çıkıyor. 

Deprem zamanı bir çok manipülasyon yapılabileceği ihtimalini de göz önünde tutarak, bu konuda yetkili yerlerin bir açıklama yapmasına ihtiyaç vardır. Çünkü bir olayın şuyuu vukuundan beterdir.

Osman Bölükbaşı Dara
Yorum Gönder

Yorum Gönder